تاریخ : سه شنبه، 8 دي ماه، 1394
موضوع : اخبار خویین,تصاویر میل باستانی

طرح اولیه و مرمت شده میل باستانی خوئین

طرح اولیه و مرمت شده میل باستانی خوئین به همراه تفرجگاه برای گردشگراناین بنای تاریخی متعلق به قرن ششم هجری می باشد که از سنگ وآجر وساروج وخاک ساخته شده وبعنوان دکل دیدبانی مورد استفاده قرار میگرفته است.

گویند ازاین کنبز چهار عدد در چهار جهت جغرافیایی روستا قرار داشته که فقط همین یک عدد باقی مانده است .

کنبز(باقرائت کاف باصدای او)یا میل باستانی فعلی از ارکوئین وبعداززرین آباد قابل روئیت است.

شایان ذکر است که این طرح باعث خواهد شد تا این بنای تاریخی حفظ و همچنین به توسعه گردشگری روستا کمک بسیار زیادی شود.

امیدواریم تا دوستانی که مایل به همکاری هستند با سرمایه گذاری در این پروژه ، آن را به مرحله اجرا در آورده و به آبادانی هر چه بیشتر خوئین وحفظ آثار باستانی این روستا کمک کنند

 باآرزوی سرافرازی خوئین ودوستدارانش

علی اکبر  آل اسحق

توجه

میراث فرهنگی با این طرح موافقت کرده ولی بدلیل نبود بودجه در این زمینه نیاز به سرمایه گذاری دوستان و همکاری آنان برای به اجرایی در آوردن این پروژه است


دانلود تصاویر خوئین دانلود دانلود عکس خوئین میراث کهن خوئین تاریخ مغفول روستای زیبای خوئین تاریخچه روستای خوئین طرح هادی خوئین زنجان اجرای طرح هادی خوئین زنجان دانلود مقالاتی پیرامون خوئین دانلود مقاله دانلود مقالات خواندنی درباره تاریخ خوئین طرح بازسازی میل باستانی خوئین میراث فرهنگی میراث فرهنگی زنجان گردشگری زنجان

منبع این مقاله : :خوئین میراث کهن
آدرس این مطلب : http://khoein.ir/100//اخبار خویین/طرح-اولیه-و-مرمت-شده-میل-باستانی-خوئین/