تاریخ : جمعه، 2 بهمن ماه، 1394
موضوع : مقالات خویین

سند پیشنهادی چشم انداز روستای خوئین در افق 1404

سند پیشنهادی چشم انداز روستای خوئین در افق 1404علی اکبر آل اسحق  شهریور 1393 ویرایش سومبسمه تعالی
مقدمه
    عامل اصلی پیشرفت و پویایی یک ملت و جامعه، داشتن چشم انداز و برنامه ریزی بر مبنای اهداف پیش بینی شده در آن می باشد و برنامه ها زمانی اجرایی خواهند شد که از یک افق روشن و قابل دسترس برخوردار باشند بنام " چشم انداز"


تعریف چشم‌انداز
    چشم‌انداز هنر دیدن نادیدنی‌هاست. “چشم انداز عبارت است از آینده ای واقع‌گرایانه، محقق‌ الوقوع و جذاب برای روستای خوئین”.
  چشم‌انداز که در یک مفهوم کاملاً‌ عینی، یک تخیل است، در عین حال، نوع خاصی از تخیل است که بر مبنای اطلاعات و دانش بنا نهاده می شود. چشم انداز بیان صریح شما از سرنوشتی است که روستای خوئین باید به آن سمت حرکت کند، آینده‌ای است که برای روستای خوئین موفقیت‌آمیزتر و مطلوب‌تر از وضع فعلی آن است. چشم انداز نمادی جذاب از تمام مسائلی است که برای روستای خوئین امکان‌پذیر خواهد بود.
    چشم‌انداز فقط ایده یا تصوری از آینده‌ای مطلوب برای روستای خوئین است. البته چشم‌انداز صحیح ایده‌ای است که آن‌چنان تولید انرژی می‌کند که در واقع با به کارگیری مهارت‌ها، استعدادها و منابع لازم برای محقق کردن آن، حرکت به سوی آیندة مطلوب را به طور جهشی آغاز می‌کند.
    چشم‌انداز علامت شروع و پاسخ به سئوال همه کسانی است که می‌خواهند تا بفهمند روستای خوئین چیست و مقصدش کدام است؟


 اهمیت چشم انداز
روستای بدون داشتن چشم انداز مناسب و لازم، نمی داند کدام استراتژی را می‌خواهد تدوین کند؟ بنابراین هر روستایی قبل از آنکه بخواهد استراتژی های آینده خود را تدوین کند باید چشم‌انداز روشنی داشته باشد.
چشم‌انداز روستای خوئین زیر‌بنایی‌ترین ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف روستای خوئین است. چشم‌انداز میل باطنی اعضای روستا است که در مغز و قلب آنان جا گرفته است. پندار و چشم‌انداز باید درک روشنی از اینکه روستای خوئین امروز به کجا می‌رود و نیز نقشه جاده حرکت به سوی آینده را ارائه دهد. نقش حیاتی روستا در زندگی افراد ایجاب می‌کند که اعضا بدانند که:
» باور‌های مشخص و اساسی که روستا بر پایه آنها استوار است یعنی” ارزش‌های روستای خوئین”  چیستند؟
» امروز روستای خوئین چه کاره است و آرمان‌هایش برای افراد چیست؟ یعنی چه “ آرمان‌هایی “دارد؟
» خوئین نسبت به چه چیزی متعهد است و به کجا می‌رود یعنی “ اهداف روستای خوئین” چیست؟
تعریف و تعیین دورنمای آینده نشان می دهد که نقش چشم انداز طی فرآیندی اجرایی می تواند بر تمامی تصمیمات، برنامه ریزی ها و  فعالیت ها نقش مؤثری ایفا نماید. امروزه ملت ها و سازمان های فعال در زمینه توسعه ملی، موفقیت بیشتر خویش را مدیون چشم انداز ملی و سازمانی می دانند، بطوریکه هرگونه نقد و ارزیابی عملکرد و تشویق و تنبیه افراد در سطوح بالا و پایین نمی تواند بدون ارزیابی تحقق اهداف چشم انداز صورت پذیرد و در تداوم اهداف یک ملت و سازمان همیشه مورد توجه قرار می گیرد.
بطورکلی بدیهی است چنانچه تصویر سازی آینده ای را که می خواهیم بدان دست یابیم بدرستی صورت گیرد، موانع تحقق آن روشن شده و روستای خوئین به راحتی خواهد توانست بر موانع موجود غلبه نماید. بر این اساس چشم انداز روستای خوئین باید خصوصیات زیر را داشته باشد :
>    بلندپروازانه بوده و آینده های دور را ترسیم کند
>    واضح و قابل فهم باشد
>    ایجاد هیجان، انگیزه و تحرک نماید و برانگیزاننده مشارکت همگانی باشد
>    کلی نگر، طوری که سازگار با تغییر شرایط باشد.
>    واقع نگر، قابل دسترسی و اجرا باشد.
>    جامع، تحول گرا، آینده نگر و پویا باشد.


 معیارهای تدوین چشم‌انداز
    برای تدوین چشم‌اندازی الهام بخش نیازمند در نظرگرفتن معیارهایی به شرح زیر می باشد:
»    تناسب با روستای خوئین و زمان؛ چشم‌انداز در قالب تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های روستای جای می‌گیرد و با وضعیت موجود روستای خوئین سازگاری دارد و از آنچه که در آینده قابل حصول است، ارزیابی واقعی و آگاهانه را ارائه می‌دهد.
»    تنظیم استانداردهای “ بهترین “ و انعکاس آرمان های والا چشم‌انداز، روستای خوئین را به صورت اجتماعی مسئول و دارای احساس همبستگی تصویر می‌کند که این اجتماع، همه افراد شاغل در آن را تقویت می‌کند و بالا می‌برد.
»    روشن نمودن هدف و جهت؛ چشم‌انداز کانون توجه می شود و امید را استمرار می بخشد و فردای بهتری را نوید می دهد. به عبارتی، چشم‌انداز اطلاعات لازم و کافی را دربارة آنچه که روستای خوئین  می‌خواهد و در نظر دارد تا بدان دست یابد و نیز آرزوهای مشروع، متقاعد کننده و صادق افراد روستای خوئین را در اختیار قرار می دهد.
»    دمیدن روح اشتیاق ترغیب تعهد؛ چشم‌انداز با فراتر رفتن از تفاوتهای نژادی، سنتی، جنسی و دیگر ویژگی های جمعیتی، اساس حمایت را گسترش می دهد و نظر دست اندرکاران را نسبت به اشتراک علایق درباره آینده روستای خوئین به خود جلب می‌کند.
»    سهولت ادراک؛ چشم‌انداز به اندازه کافی  ابهام زدایی شده است تا به عنوان راهنمایی برای اهداف استراتژی‌ها و اقدامات کافی باشد، به نحوی که جزء ذات آنهایی می شود که تلاشهایشان برای تبدیل چشم‌انداز به واقعیت موردنیاز است.
»    انعکاس منحصر به فرد روستای خوئین، شایستگی محرز آن، آنچه که خوئین به خاطر آن برپاست، و آن چیزی که می تواند به آن نایل شود.
»    بلندپروازانه بودن چشم‌انداز حاکی از پیشرفتی غیرقابل تردید است و افق‌های روستای خوئین را گسترش می دهد. و نیز اغلب منادی ایثار و سرمایه‌گذاری عاطفی از سوی پیروانی است که به دلیل جذابیت ذاتی چشم‌انداز، مایل به همکاری می باشند.
    چشم‌اندازهایی که این ویژگی‌ها را دارند، علاقه مندان روستای خوئین را به تلاش دعوت می کنند و الهام بخش هستند و کمک می کنند تا آنها انرژی‌هایشان را در جهت معقولی در یک خط قرار دهند.
    در تدوین چشم انداز روستای خوئین دو رویکرد اصلی وجود دارد که عبارتند از :
1-    پیش بینی: روشی است که در آن وضعیت موجود به دقت بررسی شده و بر اساس امکانات، قابلیتها و فرصت های موجود، تصویری از آینده ترسیم میگردد.
2-    آینده نگری: فرآیندی است که در آن ابتدا تصویری از وضع مطلوب و آرمانی درنظر گرفته می شود و توانائی ها و قابلیت های لازم برای رسیدن به آن ایجاد میشود.
    انتخاب یکی از دو روش و یا ترکیبی از دو روش برای تدوین چشم انداز بستگی به نوع ساختار روستای خوئین دارد.
     چشم انداز استراتژیک عبارت است از:
      تصوراتی پیچیده، بدیع، کم و بیش آگاهانه، فصیح و واضح، واقع بینانه و در بردارنده عناصر استراتژی مانند تولید بازار، طرح‌های سازمانی و . . . است.
 یکی از محققان ” چشم‌انداز “ را چنین تعریف می‌کند: ” چشم انداز عبارت است از آینده ای واقع‌گرایانه، محقق‌ الوقوع و جذاب برای روستای خوئین ما“ چشم‌انداز بیان صریح ما از سرنوشتی است که روستای خوئینمان باید به آن سمت حرکت کند، آینده‌ای است که برای روستای خوئین ما به گونه‌های مهمی موفقیت‌ آمیزتر و مطلوب‌تر از وضع فعلی آن است. در ذیل نوع سؤال‌هایی که در ترسیم این چشم‌انداز مهم و قابل طرح است ذکر می‌شود:
»    مأموریت مشخص جاری یا هدف روستای خوئین شما چیست؟
»    روستای خوئین ‌ برای جامعه چه ارزش‌هایی را تأمین می‌کند؟
»    چه عناصری برای موفقیت روستای خوئین ما دخیل هستند؟
»    نقاط قوت و ضعف روستای خوئین ما چه اموری هستند؟
»    آیا روستای خوئین دارای چشم‌انداز تعریف شده روشنی است؟ اگر چنین است، آن چیست؟
»    آیا عناصر کلیدی روستای خوئین می‌دانند که هدف روستای خوئین کجاست و آیا با این خط‌مشی موافقند؟
»    خود را سهامدار فرض کنید ، شخصاً و احساساً می‌خواهید که در روستای خوئین چه اتفاقی پدید آید؟
»    چه تغییرات عمده‌ای در نیاز‌ها و خواسته‌های روستای خوئین ، در آینده می‌توان انتظار داشت؟
»    چه ارزش‌هایی با چشم‌انداز جدید، بیشترین هماهنگی را دارد؟
»    بهترین راه‌های روستای خوئین برای تحقق چشم‌انداز چیست؟
»    روستای خوئین در حرکت به سوی مطلوب تا چه اندازه موفق بوده است؟ آیا تغییرات کافی صورت پذیرفته و آیا میزان پیشرفت رضایت بخش است؟
»    آیا هدف و الویت‌های روستای خوئین به نسبت پروژه‌های نوین و طرح‌های تحقق برنامه‌ای، با چشم انداز، سازگاری دارد؟
»    چشم‌انداز نوین منتخب، تا چه حد آینده محور است؟
»    این چشم انداز، تا چه حد مدینه فاضله‌ای است، بدین معنی که آیا به نظر می‌رسد که روستای خوئین را به سمت آینده روشن بهتری رهنمون سازد؟
»    این چشم‌انداز تا چه حد مناسب روستای خوئین است؟ آیا با تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های روستای خوئین تناسب دارد؟
»    این چشم انداز تا چه حد هدف و جهت را تبیین می‌نماید؟
»    آیا چشم‌انداز به اندازه کافی، بلند پروارانه است؟


ویژگیهای چشم‌انداز
     چشم‌انداز با کمک به افراد در تشخیص موضوعاتی که به راستی مهم هستند، آنها را از اینکه در مشکلات آنی غرق شوند، حفظ می کند. به عبارتی دیگر، این چشم‌انداز ذهن را برای توجه گزینشی به چیزهایی که واقعاً ‌مهم هستند، تنظیم می کند.


توسعه یک چشم انداز
     هر مسئول، در هر سطح از روستای خوئین به یک چشم انداز نیاز دارد. این فرآیند هرگز به پایان نمی رسد نقش تعیین جهت، هرگز متوقف نمی شود محیط تغییر می یابد، چالش ها و فرصت های جدید پایدار می شوند، بخش هایی از این رویا ممکن است تحقق یابند و بخش های دیگر ممکن است به هیچ وجه امکان پذیر نباشند. مسئول همواره در حال ارزیابی مجدد چشم انداز است، آن را پالایش می کند و امکان رشد و تکامل آن را فراهم میسازد.


قدرت یک چشم‌انداز
    چرا چشم‌انداز این چنین قدرتمند است؟ دلیل اصلی آن است که چشم‌انداز توجه را به خود جلب می‌کند، چشم‌انداز موجب تمرکز می‌شود، با تمرکز می‌توان به مزایای دیگر چشم‌انداز پی برد.
»    چشم انداز برای همه افراد روستای خوئین معنی می‌آفریند.
»    چشم انداز چالشی ارزشمند ایجاد می‌کند.
»    چشم انداز، تولید انرژی و نیرو می‌کند.
»    چشم انداز آینده را به زمان حال می‌آورد.
»    چشم انداز هویتی مشترک ایجاد می‌کند.


تعریف برنامه ریزی
      نگاهی به واژه نامه های عمومی و تخصصی، کافی است تا تعاریفی از این دسته را پیش روی ما قرار دهد. اغلب واژه نامه های عمومی برنامه ریزی را کار یا فعالیت برنامه ریز؛ شکل گیری برنامه ها؛ ساخت یا ترسیم یک طرح یا نمودار؛ کشیدن طرح، طراحی، تدبیر کردن دانسته اند واژه نامه های تخصصی نیز آن را، شیوه و فرایند سیستماتیک و گام به گامی دانسته اند که به تعریف، ایجاد و ترسیم فعالیت های ممکنی می پردازد که با نیازها، علایق و مشکلات موجود یا آینده مطابقت داشته باشند.
    به عبارت دیگر، برنامه ریزی عبارت است از فرآیندهای مورد نیاز جهت ایجاد و تعریف اهداف و انجام فعالیت های مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف مطابق با زمان بندی است.
    برنامه ریزی، فرآیندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیتها، هر برنامه می تواند که بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است.برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهان بازی کند. برنامه ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می خواهیم برویم. برنامه ریزی به آینده می نگرد.
    برنامه‌ریزی یا طرح‌ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه‌ریزی تعاریفی ارائه کرده‌اند که برخی از آنها از این قرار است:
»    تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن،
»    تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،
»    تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند،
    برنامه ریزی، نوعی پدیده عینی اجتماعی است و خصوصیت های ویژه خود را دارد در عین حال، یک رویداد منحصر به فرد نیست که دارای یک ابتدا و انتهای مشخص باشد بلکه یک فرآیند مستمر و دائمی و منعکس کننده تغییرات و در صدد رسیدن به اهداف است. در سازمان های پیچیده امروزی، بدون برنامه ریزی های دقیق، امکان ادامه حیات نیست و برنامه ریزی، مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی و پیش بینی شیوه مواجهه با آنها است.
     تصمیم گیری، رکن اساسی تمام وظایف مدیریتی و در عین حال، مبنای برنامه ریزی است چرا که نمی توان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه تصمیمی اتخاذ شده باشد. به عبارت بهتر، تصمیم گیری، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر، نموددارد،
     به جرأت می توان گفت برنامه ریزی و تصمیم گیری، برای نیل به اهداف روستای خوئین مکمل اند اما نوع اتخاذ تصمیم نیز نقش به سزایی ایفا   می کند با وجودی که تصمیم گیری به کلیه وظایف مدیریتی مربوط می شود، اما اساس برنامه ریزی به شمار می آید و نمی توان گفت برنامه ای وجود دارد بدون اینکه تصمیمی گرفته شده باشد. از این رو، تصمیم گیری از ارکان اساسی فعالیت های مدیریتی به شمار می رود چرا که هر مدیری برای اجرای هریک از وظایف خود، همواره با مواردی مواجه می شود که نیاز به تصمیم گیری دارد.


مزایای برنامه ریزی
برخی از مزایای برنامه ریزی عبارتند از:
»    افزایش احتمال تحقق اهداف چشم انداز روستای خوئین
»    ایجاد فرصتِ اجرای منظم تصمیم ها
»    صرفه اقتصادی
»    انطباق با شرایط متغیر محیطی
»    استفاده صحیح از منابع
»    فراهم شدن ابزارهای کنترل
»    امکان سنجش میزان پیشرفت
»    آگاهی اهالی از اهداف چشم انداز روستای خوئین و نقش خود
»    تقویت کار گروهی
»    رسیدن به اهداف شخصی

چشم انداز

در این سند از دو منظر به روستای خوئین نگریسته شده است :

الف) روستای خوئین با چشم انداز کشاورزی و باغداری

    از سالیان گذشته تاکنون این تجربه حاصل گردیده که باغداری و کشاورزی در این روستا صرفه اقتصادی نداشته و صرفا جهت رفع نیاز اهالی و احشام آن برجا مانده است و اگر بخواهیم علت آن را ریشه یابی نمائیم به عوامل بسیاری از جمله فرهنگی و زیست محیطی و جغرافیایی مرتبط می باشد اما همین مقدار باغداری و زراعت موجود را می توان در راستای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری ارتقاع بخشید.

پیشنهادات
»    اولویت اول رابه باغات روستا باید اختصاص داد
»    اولویت دوم باغات اطراف و کنار جاده اصلی
»    سهمیه بندی منصفانه آب با در نظر گرفتن اولویتهای بالا
»    درخت کاری و ایجاد فضای سبز در طرفین جاده اصلی روستا
»    ایجاد فضای سبز در اطراف جاده منتهی به میل باستانی و چشمه بار
»    ایجاد فضای سبز در اطراف میل باستانی
»    اصلاح نباتات و اشجار با مشاوره اداره جهادکشاورزی
»    ممنوعیت تغیر کاربری فضاهای سبز
»    ترغیب و تشویق و حمایت اهالی به ایجاد فضای سبز

ب) روستای خوئین با چشم انداز گردشگری

     سفر و گردش، بویژه در دنیای ماشینی، پر ازدحام و پر هیاهوی امروز، یک ضرورت انکار ناپذیر است که موجب احیای توان فردی می شود و آثار اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی زیادی هم در بردارد.
     درکنار سفر به شهرها و گردشگری شهری، گردشگری روستایی نیز رونق خوبی داشته به گونه ای که بحث تقویت زیرساختها در موضوع روستاهای هدف گردشگری نیز درکشور برجسته تر شده است تا جایی که به نظر می‌رسد روستاها در آینده به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگران تبدیل خواهند شد.
    گردشگري روستايي يكي از شاخه هاي فرعي صنعت گردشگري است كه عده اي آن را بخشي از بازار گردشگري و عده اي ديگر سياستي براي توسعه روستايي قلمدادمي كنند. روستای هدف گردشگری به محدوده ای جغرافیایی گفته می‌شود كه در این محدوده یك یا چند یا مجموعه‌ ازجاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی وجود دارد كه وجود آنها انگیزه‌ای برای سفر و اقامت گردشگران خواهد بود." با توجه به اهمیت این شاخه از گردشگری و در راستای سیاست‌های کلان دولت، کمیته راهبردی گردشگری روستایی و عشایری در سال 83 تشکیل و روستاهای هدف گردشگری نیز مطرح شد.
    با در نظرگرفتن اولویت‌های خاص ازقبیل داشتن جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی ، وجود دهیاری، شورای اسلامی و زیرساخت‌های لازم از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و نیز داشتن مطالعات راهبردی گردشگری یا مطالعات طرح هادی منطقه، روستای خوئین هدف گردشگری انتخاب شده است.
     استفاده ازگردشگری روستایی وتوسعه روستاهایی که ازظرفیت وتوانمندی بالایی درگردشگری و طبیعت‌گردی و جذب گردشگر برخوردارند، خود فرصت مغتنمی است .ازسوی دیگر، گردشگري  روستايي، اهميت ويژه‌اي يافته و توسعه اين نوع گردشگري وسيله‌اي براي رفاه جوامع محلي تلقي مي‌شود. بررسي‌هاي کارشناسان در زمينه گردشگري روستايي نشان مي‌دهد كه گردشگري در مناطق روستايي 10 تا 20 درصد تمامي فعاليت‌هاي جهانگردي را شامل مي‌شود.
     به عقیده كارشناسان، نكته درخور تامل درطرح یاد شده این است كه بسیاری از این روستاها كه در فهرست روستاهای هدف گردشگری جای گرفته است، از نگاه مسئولان دور مانده و همچنان هیچ‌گونه زیرساخت و امكانات گردشگری ندارد. این درحالی است كه یكی از اهداف معرفی روستاهای هدف گردشگری تامین اعتبارات لازم برای ایجاد تسهیلات و احداث زیرساخت‌های گردشگری در منطقه بوده است...
    درحالی كه تعریف و شناسایی روستاهای هدف گردشگری می‌تواند باعث افزایش میزان ورود گردشگران خارجی به كشور و همچنین بهره‌مندی اقتصادی ساكنان روستا شود؛ امری كه تاكنون به درستی محقق نشده است اين در حاليست كه گردشگری روستایی با چالش‌های بسیاری در هویت بازار‌یابی روبه‌روست. دلایلی مهم که موجب محدود شدن گردشگری روستایی شده، فقدان امكانات زيربنايي و رفاهي، عدم درك صحيح روستاييان و مسئولان ازگردشگري روستا، كمرنگ شدن جاذبه هاي فرهنگي روستا، فقدان شبكه اطلاع رساني صحيح و بموقع، عدم حمايت و توجه كافي مسئولان ،کم بودن قدرت کشش عناصر روستایی و ناتوانی آن در رقابت با دیگر بازارهای گردشگری است.
     با توجه به اينکه روستاها در شرايط اقليمي وفرهنگي متفاوتي هستند بايد سعي شود توسعه گردشگري اين روستاها با توجه به فرهنگ آنها طراحي شود.
     صنعت گردشگري و توسعه آن در روستاها ضمن توسعه سطح معيشت روستاييان موجب جا به جايي ثروت درسطح کشورنیز مي شود. اكنون كه روستاييان ما با مشكلاتي همچون بيكاري، بهره وري پايين كشاورزي، مهاجرت روزافزون به شهرها و حاشيه نشيني مواجهند به نظرمي رسد توسعۀ گردشگري روستايي مي تواند در جهت رفع اين معضلات مؤثر باشد .
    از سويي هدف گردشگري روستایی، ايجاد يك نوع فرصت براي فعاليت بخش خصوصي است كه اميدواريم تمام دستگاهها دست به دست هم داده و فضاي خوبي براي توسعه گردشگري روستای خوئین فراهم آورند.

اهداف کوتاه مدت
-    ایجاد مدخل عریض و مناسب وزیبا در تقاطع ورودی جاده اصلی به سمت خوئین همراه با تخریب یا تغیر کاربری ساختمان  قهوه خانه فعلی
-    مرمت و عریض نمودن جاده منتهی به روستا
-    نصب علائم راهنمائی ورانندگی در مسیر
-    نصب تابلو بزرگ و شکیل در دو طرف تقاطع جاده اصلی وروستا
-    ایجاد مکانهایی جهت اسکان موقت
-    احداث آبخوریهایی با نمای سنتی در نقاط مختلف روستا
-    احداث سرویسهای بهداشتی
-    نصب تابلوهای راهنما در داخل روستا جهت سهولت گردشگران
-    نصب تابلو نوشته تاریخچه اماکن وآثار تاریخی در نزدیکی آن
-    تعمیر میل باستانی و نصب چراغهای روشنایی در اطراف آن
-    ایجاد مکان مناسب در اطراف میل باستانی جهت استراحت گردشگران و پذیرایی از آنان
-    احیای آبشار ارگی دره بدون هدر رفت آب (که با هزینه بسیار اندک و با هدایت آب در یک مسیر سیمانی  و با تزریق بتون در حفره های کوه آب از بالای کوه رها و در حوضچه جلوی مسجد ارگی دره مجددا به لوله باز خواهد گشت )

اهداف بلند مدت
-    تبدیل حمام قدیمی که در دست بازسازی می باشد به موزه
-    اتمام ساختمان گردشگری در مدخل روستا
-    تغییر کاربری ساختمان مخروبه بیمارستان فعلی
-    احداث نانوایی
-    احداث فروشگاه عرضه مواد غذایی
-    احداث غذاخوری به سبک سنتی
-    احداث قهوه خانه سنتی
-    احداث خانه بهداشت
-    ایجاد شرایط بازدید از دژمنده (دژ زیرزمینی) با همین شرایط
-    تهیه ونگهداری چهار پا جهت کرایه به گردشگران برای بازدید از میل باستانی و چشمه بار
-    احیای مراسمات و آیین سنتی روستا و تعزیه خوانی
-    برگذاری جشنواره های فصلی و یا سالیانه
-    برپایی یادواره بزرگان و علما و شهدا
-    تهیه آئین نامه و دستور العمل اجرایی وآموزش اهالی جهت پذیرایی وراهنمایی گردشگران
-    حفظ نمای سنتی و بومی روستا و جلو گیری از ایجاد نماهای غیر بومی
-    تنظیم آیین نامه انظباطی جهت جلوگیری از تخریب و تبلیغ سوء برای روستا و بهداشت منطقه
-    کنترل اماکن و آثار تاریخی روستا با نصب دوربینهای مدار بسته و کنترل از راه دور
-    ایجاد دفتر ثبت اسامی و خاطرات میهمانان ویژه
-    احداث خط تله کابین از جاده اصلی تا روستا و میل باستانی

 در پایان از کلیه خوئینی های عزیز و بزرگوار و کلیه علاقه مندان و دلسوزان تقاضا دارم پیشنهادات، طرحها، دست نوشته ها و عکس های قدیمی روستای خوئین را به آدرس پست الکترونیکی (haji4762@yahoo.com) ارسال و  همچنین در سایت خوئین میراث کهن (www.khoein.ir) آخرین نوشته ها و عکس ها را مشاهده فرمایند.


پایان

برای دانلود فایل چشم انداز بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 


چشم انداز برنامه ریزی افق 1404 خوئین چشم انداز خوئین برنامه ریزی روستای خوئین در افق 1404 خوئین گردشگری سند پیشنهادی چشم انداز روستای خوئین در افق 1404

منبع این مقاله : :خوئین میراث کهن
آدرس این مطلب : http://khoein.ir/95//مقالات خویین/سند-پیشنهادی-چشم-انداز-روستای-خوئین-در-افق-1404/